Bezieler

Elk levend systeem is permanent in verandering. Dit geldt voor mij, voor jou,voor de ganse samenlevinig. Zo ontdekte ik in mijn leven een sluipmoordenaar: de comfortzone. Als ik er te lang (onbewust) in vertoef, dan krijg ik er last van: mentaal én fysiek. Die kan ik dus maar beter tijdig verlaten. En hoe doe ik dat dan?

Weet je, ik zit niet te wachten op een volgende verandering die eraan komt. Tenzij, ik de volgende verandering zelf mag inzetten.

Dit heeft ertoe geleid dat ik me ging verdiepen in coaching, en ontplooiing van mensen. We leven ook in een samenleving waarbij individuele ontwikkeling steeds belangrijker lijkt te worden. Als professioneel coach ondersteun ik dit. Ik heb een fantastisch job, waarbij ik telkens getuige mag zijn als mensen een volgende stap zetten. Daar ben ik dankbaar voor.

Naast een vakmanschap als coach, heb ik me toegelegd op systeemdenken. Bij elke opdracht combineer ik beiden. Dat geeft de zekerheid om coaching niet als een geïsoleerd gegeven te beschouwen, want dan werkt het niet. Als mens maak ik deel uit van een groter geheel (organisatie, gezin, …) en heb ik ook een eigen geschiedenis. Deze contextfactoren bepalen mee het resultaat van een ontwikkeltraject, als persoon, team of organisatie.

Ik droom ook van een netwerk samenleving, waar elk van ons met eigen talenten een bijdrage levert aan het grotere geheel.

Persoonlijk vakmanschap en kwalitatieve relaties staan centraal.

Dat maakt ook dat iedereen met elkaar verbonden is. En zodra één persoon een voet verplaatst, heeft dit ook impact op de anderen. Vandaar ook permanente verandering.

Hou me op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, op het raakvlak van coaching en systeemdenken.

In mijn rol als coach en ondernemer lever ik een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakmanschap en de kwalitatieve relaties. Ik ga aan de slag met individuen en groepen, in organisaties en daarbuiten.

Dit betekent voor jou:

  • Als cliënt of deelnemer krijg je de ruimte los te komen van dagelijkse drukte, te ontdekken wat je echt verlangt, en het vertrouwen en de durf ontwikkelt om je (professionele) rol met een frisse kijk in te vullen.
  • Als je instaat voor de ontwikkeling van medewerkers ben ik graag je klankbord om coaching binnen het ruimere geheel te plaatsen in je organisatie, zodat het een succeservaring wordt voor alle belanghebbenden.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe inzichten? Meld je dan aan via de contactpagina, zo ontvang ook jij de mailing.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK