Getuigenissen

Filter op categorie

FB

De workshop “Overvloed en geld” heeft aan het licht gebracht hoe mijn relatie met mijn schoonouders en een verdriet uit mijn familie mijn weg naar overvloed belemmerde.

Ik heb een nieuw inzicht gekregen in mijn relatie met geld. De realisatie dat ik meer geef dan ik terug verwacht geeft me handvaten om het voortaan anders aan te pakken. Nu ik weet dat dit mijn valkuil is heb ik in mijn bedrijf enkele zaken aangepast waarbij ik het gesprek om de prijs voor mezelf makkelijker gemaakt heb. Hierdoor heb ik al 1 goed betalende klant binnen gehaald!

Sinds de workshop zijn er nog veel dingen boven komen drijven. Naast veel verhelderende zaken ook nieuwe vragen. Ik ga in de toekomst zeker nogmaals een workshop volgen bij Dirk!

Femke Beurskens

HJ

In het kader van een individueel coaching traject had ik de gelegenheid om diepe en krachtige inzichten te verwerven via een familie-opstelling. Het coaching traject op maat, maar vooral de ingrijpende inzichten door jezelf in een veilige setting te observeren met de nodige begeleiding, hebben me beter in staat gesteld om met overtuiging en innerlijke rust fundamentele keuzes te kunnen maken op persoonlijk en professioneel vlak. Dirks aanstekelijke, ondersteunende en tegelijkertijd zeer integere aanpak zorgt voor een duurzame persoonlijke impact.

Herman Jacobs – HR Director / Cluster Lead Benelux – Baxter

PT

Tot aan de workshop Overvloed en Geld had ik nog ervaring met systemisch werken en opstellingen. Dirk heeft de groep deelnemers op een rustige en integere bewust gemaakt van de grondhouding en mindset over geld en ondernemen.

De inzichten die ik voor mezelf uit de familie-opstelling hebben gehaald zijn zonder meer verrijkend.

Voor herhaling vatbaar, aanrader!

Patrick Tullemans – Owner – Stemda Consultancy

JB

De manier waarop Dirk de intervisie begeleidt is zeer aangenaam, hij houdt ons eigenlijk wel strak bij de les en daagt ons voortdurend uit om zélf na te denken maar met een kwinkslag en zonder dat dat restrictief overkomt.

Joke Bungeneers – Diensthoofd Erfgoed – Provincie Antwerpen

S

Sofie – Veiligheidspreventie – Familiebedrijf

DS

We hebben reeds meerdere malen beroep gedaan op de kennis en kunde van Navigo Assistance en in het bijzonder Dirk Versées in het kader van opleidingen en coaching van eerste lijn managers.
Bij ieder project kregen we een zeer goede feedback vanuit de klantenbasis over Dirk zijn interventies. Dirk weet zeer goed aan te voelen welke aanpak nodig is om precies in te spelen op de behoefte van de klantengroep. In iedere interventie levert hij solied maatwerk dat zeer goed afgestemd is op de behoefte van de organisatie en deelnemers, het niveau van de deelnemers en de organisatiecultuur.

Tevens getuigt hij van een goed doorzicht in het ontdekken van de aanpassingen die nodig zijn binnen de organisatie om de positieve impact van de interventie te maximaliseren en geeft hierover op een zeer behulpzame manier feedback naar de organisatie. Ook bij toekomstige projecten zullen we Dirk opnieuw betrekken.

Diane Smets – Leadership Development Mgr – Johnson Controls

YM

Het bedrijf is onlangs onderdeel geworden van een internationale groep, wat heeft geleid tot een verandering in het managementteam en de noodzaak om een nieuw beleid te implementeren. Met de hulp van Dirk hebben we het juiste team kunnen samenstellen op basis van de intern beschikbare competenties. Er werden nieuwe functies geïdentificeerd, terwijl een aantal bestaande functies opnieuw werd ontworpen. De teambuildingsessie van Dirk was een echte eye-opener en de samenwerking binnen het managementteam is drastisch verbeterd; we zullen elkaar in de toekomst weer ontmoeten.

Ik waardeerde Dirk’s open geest, creativiteit en gestructureerde aanpak om problemen aan te pakken. Ten slotte heeft hij een zeer goed begrip van de uitdagingen en kansen in de sector.

Yves Malherbe – General Manager – Petroplus

TD

Ik werd geconfronteerd met 8 nieuwe account managers binnen een team van 15 mensen. Om deze nieuwe mensen zo snel mogelijk op de rails te krijgen werd beslist beroep te doen op een externe sales-coach. Deze had als taak de mensen op een efficiënte en snelle manier op een hoger niveau te brengen.

Na voorafgaande selecties hadden we besloten om in zee te gaan met Dirk Versées, omdat hij vanuit zijn hr-verleden, naast een correcte sales aanpak, de mensen ook meer op een psychologische manier kon ondersteunen.

De aanpak heeft uiteindelijk geresulteerd in een grote acceptatie van Dirk Versées als persoon binnen onze sales community. Daarbij heeft hij ervoor gezorgd dat er een groepsgevoel werd gecreëerd door als moderator te handelen tijdens de sales meetings en opleidingen.

Naar het sales management toe heeft hij steeds een duidelijk beeld geschetst van de positieve evolutie van de sales skills van de mensen en dit heeft uiteindelijk, sneller dan ooit verwacht, geresulteerd in een hogere sales intake.

Thierry De Vos – Sales Manager BU Tax & Finance – Kluwer

D

Grenzen verleggen, mensen voor concepten motiveren en innoveren, zowel binnen als buiten het bedrijf, iets wat doorgaans goed lukte bleek in een nieuwe rol voor mij een grotere uitdaging te zijn dan aanvankelijk gedacht.

Op zoek naar een geschikte begeleiding hiervoor kwam ik bij Dirk terecht.

De coaching heeft me geholpen om inzicht te verwerven in sterke maar ook in te ontwikkelen vaardigheden. Zo kan ik mij beter profileren, duidelijker focussen en mijn communicatie beter afstemmen in functie van de verschillende betrokken partijen.

Het gaat niet alleen om het plannen van de reis, ze daadwerkelijk maken en je doel bereiken is minstens zo belangrijk.

D. – Director Operations Benelux – Telecom

K

Als beginnend, jong directeur kreeg ik van mijn werkgever de mogelijkheid om begeleid te worden door een externe coach. Hierdoor kwam Dirk in mijn professionele leven en startten we van een blanco pagina. Een opdracht die toch wel enige openheid van jezelf en vertrouwen in de coach vereist. Beiden waren echter geen enkel probleem. Het open kunnen aankaarten van ad hoc obstakels in combinatie met een uitgewerkt traject van aandachtspunten leidden tot een heel positieve ervaring. Voor mezelf als beginnend directeur was voornamelijk de reflectie over het eigen handelen en de feedback hierin van Dirk een belangrijke meerwaarde.

KV – Directeur Woonzorgcentrum – Zorgbedrijf Antwerpen

E

Na 15 jaar carrière in de bouwwereld, de meeste jaren als projectmanager, kreeg ik de kans binnen het bedrijf om een nieuwe uitdaging aan te gaan als diensthoofd. Na korte tijd werd me snel duidelijk dat de jobinhoud totaal anders was dan het taakgerichte aansturen van externe partners. Ik had nood aan kapstokken en een klankbord voor alle aspecten van people management en wenste daarenboven mijn overtuigingscapaciteiten uit te breiden. Dankzij een uitstekend aanbod van opleidingen binnen het bedrijf kon ik terecht bij Dirk Versées als coach.

Hij startte met een grondige analyse, suggereerde o.a. een development center, legde zeer snel de vinger op de pijnpunten en kon veel bereiken op korte tijd door het aanleren van methodes van aanpak en het aanreiken van de juiste literatuur. Vooral de aangename, speelse en leerrijke manier waarop hij kleine taken of incidenten van het moment kon aangrijpen om mezelf aan de hand van veel vragen een spiegel voor te houden en een richting te laten kiezen, vond ik bijzonder. Nu maak ik zeer regelmatig gebruik van deze vragen en adviezen in mijn handelingen en beslissingen. Een aanrader.

ES – Diensthoofd Vastgoed – Regionale overheid

VV

Dirk gebruikt zijn open mind, hoge integriteit en sterke communicatieve vaardigheden om samen met de betrokkenen resultaten te bereiken. Hij neemt zijn rol als hr-partner ernstig. Vanuit HR is het een comfortabel uitgangspunt te kunnen werken met een multidisciplinaire en professionele consultant die zowel sterk is in individuele coaching als in groepscoaching en een goede praktische kennis bezit van HR in het algemeen.

De groepscoaching heeft voor het bedrijf vooral een toegevoegde waarde naar het bereiken van een gemeenschappelijke visie, strategie en beleving/cultuur.

De individuele coaching brengt de leerpunten van de werknemer aan het licht. De coach maakt hiervoor gebruik van testen, gesprekken en ervaring. De bedoeling van de individuele coaching is efficiënt en dient om in beperkte tijd een hoog belevings- en veranderingsniveau te bereiken zodat het individu zijn leerpunten onmiddellijk en doordacht kan aanpakken.

De werknemer dient een aantal technieken onder de knie te krijgen om deze leerelementen onmiddellijk in zijn directe (professionele) omgeving toe te passen.
De leerpunten worden één voor één onder de loep genomen zodat de werknemer kan bijleren op een gestructureerde manier en hij zich ook de materie eigen kan maken.

Coaching wordt vooral toegepast voor leerpunten die te maken hebben met communicatie, leiderschap, management, teamwerk, … Dat vraagt een persoonlijk engagement van de werknemer. Zonder persoonlijk engagement en de wil om zelfkritisch te zijn en er echt voor te gaan, zal coaching weinig succesvol zijn. Een goede start met duidelijke verwachtingen van beide zijden en een correcte (eind)evaluatie zijn noodzakelijk voor het slagen van de coaching.

Veerle Van Praet – HR Manager – Stork Technical Services Belgium N.V.

ID

Ik heb Dirk als een coach leren kennen die duidelijke afspraken maakt rond wat in de coaching verwacht kan worden. Vervolgens gaat hij resultaatgericht aan de slag met de coachee. Daarbij legt hij een groot empathisch vermogen aan de dag en slaagt hij erin de coachee op een positieve manier mee te krijgen in het traject.

Dit alles koppelt hij aan een goede follow-up en een fijne manier van samenwerken.

Ingrid Dierckx – HR Directeur – Janssen Pharmaceutica – Johnson & Johnson

K

Na een tweetal jaar in mijn huidige functie bleek de nodige ruimte te ontstaan voor een aantal vragen die breder gingen dan de dagdagelijkse werking. Die vragen situeerden zich voornamelijk op het vlak van intermenselijke relaties en de rol die ik daar vanuit mijn functie in kan of moet opnemen.

De coaching heeft me er in eerste instantie toe aangezet duidelijk te stellen op welke gebieden ik die vragen precies had, en wat ik daar precies in wou bereiken.

In de loop van de coaching heb ik een aantal voor mij vernieuwende inzichten verworven, en dit aan de hand van de gesprekken, de theoretische onderbouw, de specifieke benadering van de coach, maar evengoed door mijn eigen voorbereiding voor elke sessie.

Want bovenop de interessante en vernieuwende ideeën en invalshoeken die tijdens de coaching aan bod kwamen, is het feit dat je gedwongen wordt bij je eigen werking stil te staan een absolute meerwaarde.

KV – Administratief Manager – UZA

SG

At the start, the situation is the following. 18 years international corporate career, needing a change, a big change. Just like in any good business decision, I wanted to reduce risk and assure success.
Having a pretty good vision of where I wanted to go, I had made the decision for change and the commitment was there. However, to succeed in such a move, I did not want to do it alone.

Making a big career change is multidimensional. There are your peers, your family, your professional network and at the core, yourself. With a decision impacting so many facets, who can you turn to as a sounding board and partner? That’s why I decided to team up with Navigo.

Dirk is a very good challenger. He has the industry background, asks the right questions and he has been in the real world. Dirk has a solid understanding in knowing where the boundaries lie for a “coach”. I always felt that my destiny was 100% in my hands, the program I set for myself was mine, and Dirk was always there to challenge me without any judgement if I did not deviate from these objectives. Bottom line – With the career change behind me, successfully launched in my new direction, I can recommend Navigo.

Scott Garlick – Directie – Scodex sprl

ES

Dirk wist in zijn namiddag “navigeren in organisaties” op vrij korte tijd iedereen onder te dompelen in een diepere communicatielaag, zodat ontmoeten en samen werken vanzelfsprekend leek, doorheen de vraagstukken van de betrokkenen.

Els Schepens – Psychotherapeut/lector – KHLim

MV

Tijdens een organisatieopstelling zocht ik een antwoord op een loopbaanvraagstuk. Via deze oefening -waarbij deelnemers jouw positie en die van betrokkenen innemen- krijg je meer inzicht in dieperliggende drijfveren en patronen. Dit ervaarde ik als een zeer boeiend proces, waar ik nadien mee verder kon. Het vroeg wat lef. Maar onder de deskundige leiding van Hilde en Dirk, viel alles wel op zijn pootjes.

Marleen Vaneygen – Beleidscoördinator gezondheidszorg – FOD Volksgezondheid

KL

We hadden van bij de eerste sessie een goed voorbeeld van hoe men mekaar professioneel/intellectueel kan vinden. Dirk is erg ervaren in het sturen naar het verwezenlijken van de gestelde targets toe, maar bovenal is hij iemand die goed kan luisteren, en vooral dat had ik nodig. Ik heb nu ook geleerd hoe ik mensen hun aandacht kan krijgen, en hoe ik hen beter kan beïnvloeden en overtuigen. Ik houd een warme herinnering over aan onze samenwerking.

Kris Lion – Project Development Manager – ABB

MA

Maarten Andriessen – Zelfstandig ondernemer – Maarten Andriessen bv

M

Michel – Manager projecten en productontwikkeling – Provincie Antwerpen

Nancy Kuhn – IT Director – Securitas

Dirk helpt om jezelf en je omgeving in kaart te brengen, te begrijpen en te verbeteren. Dankzij de gesprekken met en de adviezen van Dirk kan ik een betere versie van mezelf positioneren.

Nancy Kuhn – IT Director – Securitas

Tim Klaassen – Algemeen directeur – Dienstenthuis Turnhout

Als directeur, leidinggevende en coach moet je leesbaar zijn voor je mensen. En dus moet je eerst goed leesbaar zijn voor jezelf. Dirk heeft daarvoor een perfect kader geschept.

Tim Klaassen – Algemeen directeur – Dienstenthuis Turnhout

EV

Als nieuw diensthoofd Openbare Werken bij een openbaar bestuur had ik behoefte aan extra ondersteuning naar een leidinggevende rol.

Dirk wist me tijdens verschillende sessies diverse technieken die relateren aan het ontwikkelen van managementvaardigheden bij te brengen. De coaching omvatte naast advies, tevens kans tot reflectie, bespiegeling en zelfontwikkeling.

Dirk heeft me op een zeer praktische en concrete manier handvatten gegeven om mijn rol binnen de organisatie te vervullen.

De sessies zijn op een zeer aangename manier verlopen en de training heeft me een meerwaarde gegeven in de uitoefening van mijn nieuwe job. Ook voel ik me meer comfortabel in de rol van leidinggevende binnen de organisatie dankzij het coaching traject.

Erik Van Belle – Diensthoofd Openbare Werken – Lokaal bestuur

Sigrid De Bie – Directeur HR – Voka

Voordien vroeg ik me af of ik al mijn verschillende rollen wel kon combineren. Nu heb ik vrede met mijn eigen keuzes en weet ik dat ik niet per se hoef te kiezen. Het is misschien niet het klassieke pad, maar het is mijn pad.

Sigrid De Bie – Directeur HR – Voka

AS

Systemisch coachen workshop was naast meer inzicht in het systeemdenken ook zeer geslaagd in de praktijkoefening. Dirk heeft als facilitator de groep en vooral ook mezelf tot meer bewustwording en inzicht gebracht tijdens de familie-opstelling. Voor herhaling vatbaar!

Annelies Steenbeke – CEO – Obelisk nv

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.