Workshop: Systemisch navigeren binnen organisaties

Systemisch kijken is een methodiek die we, o.a. binnen coaching trajecten, inzetten om een duidelijker beeld te krijgen van een situatie. Als we het systeem in kaart brengen, betreft dit vaak de bredere context. Niet alleen de persoon in kwestie, maar tevens zijn leidinggevende, de organisatie waarin hij werkt, de stakeholders,… Elke individu maakt immers deel uit van meerdere systemen die al dan niet met elkaar in verbinding staan: familie, bedrijf, sportclub, … Via de systemische aanpak worden onderliggende, vaak onbewuste dynamiek en verbanden zichtbaar.

Drie systemische wetmatigheden zijn universeel: geven en nemen streven naar balans, elk element heeft een plek en er is een volgorde tussen de elementen van het systeem. Mogelijke inbreuken op deze wetten komen via een opstelling in het vizier.

Opstellingen van organisaties kan op diverse wijzen gebeuren: via vloerankers, met representanten, met tafelopstellingen of tekeningen, … De methodiek is dus ruim. De thema’s zijn divers.

Praktisch

Kapellen, Berkenlaan 59

vrijdag 25 september 2020 - vrijdag 25 september 2020

€ 300 + BTW of Bedrijfsabonnement voor 4 deelnames: € 1080 + BTW

13u30 - 17u30

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK