Workshop: Systemisch navigeren binnen organisaties

Systemisch kijken is een methodiek die we, o.a. binnen coaching trajecten, inzetten om een duidelijker beeld te krijgen van een situatie. Als we het systeem in kaart brengen, betreft dit vaak de bredere context. Niet alleen de persoon in kwestie, maar tevens zijn leidinggevende, de organisatie waarin hij werkt, de stakeholders,… Elke individu maakt immers deel uit van meerdere systemen die al dan niet met elkaar in verbinding staan: familie, bedrijf, sportclub, … Via de systemische aanpak worden onderliggende, vaak onbewuste dynamiek en verbanden zichtbaar.

Drie systemische wetmatigheden zijn universeel: geven en nemen streven naar balans, elk element heeft een plek en er is een volgorde tussen de elementen van het systeem. Mogelijke inbreuken op deze wetten komen via een opstelling in het vizier.

Opstellingen van organisaties kan op diverse wijzen gebeuren: via vloerankers, met representanten, met tafelopstellingen of tekeningen, … De methodiek is dus ruim. De thema’s zijn divers.

Praktisch

Berkenlaan 59, 2950 Kapellen

maandag 1 oktober 2018 - maandag 1 oktober 2018

€ 300 + BTW of Bedrijfsabonnement voor 4 deelnames: € 1080 + BTW (mag gespreid worden over meerdere namiddagen).

13u30 - 18u00

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK