Coaching van je team

Alle neuzen in dezelfde richting

Persoonlijk leiderschap aanmoedigen

Heel wat factoren bepalen of een team goed functioneert. Eerst en vooral is er natuurlijk de dynamiek binnen het team zelf, de taakverdeling, de efficiëntie van de interne processen en de rol van de leidinggevende. Maar een team opereert niet in een vacuüm. En dus spelen er ook omgevingsfactoren mee. Tijdens dit traject bekijken we hoe alle teamleden en de leidinggevenden persoonlijk leiderschap kunnen nemen over hun aandeel in het groepsproces. We analyseren en versterken de samenwerking, zodat je samen op een aangename en efficiënte manier je teamdoel bereikt.

Meer informatie aanvragen

Enkele mogelijke scenario's

Je team is veranderd:

De samenstelling van het team is gewijzigd.

Twee afdelingen zijn samengevoegd onder één leidinggevende.

Het team is uitgebreid met nieuwe medewerkers die hun plaats moeten vinden.

De taken binnen een team zijn veranderd of worden herverdeeld.

Er komt een nieuwe leidinggevende. Dat botst op weerstand bij het team.

De workload is gestegen en lijkt niet meer haalbaar.

Je team zoekt verbinding:

Een groep moet voor de eerste keer als team samenwerken.

De onderlinge communicatie in een bestaand team loopt stroef.

De bestaansreden van je team is niet meer duidelijk.

Je wilt een historisch gegroeid conflict ontmijnen.

Een leidinggevende vindt geen aansluiting bij het team.

Oudgedienden en nieuwelingen begrijpen elkaar niet.

Je wil beter samenwerken:

De rolverdeling duidelijker maken voor iedereen.

De verschillende kwaliteiten van de teamleden optimaal benutten.

De onderlinge samenwerking en processen optimaliseren.

Het voorkeurgedrag van de teamleden in kaart brengen.

Objectieven definiëren die uitdagend en haalbaar zijn.

Zelfkennis en persoonlijk leiderschap aanmoedigen in je team.

Na teamcoaching …

  • … heb je de basis gelegd voor een nieuwe manier van samenwerken.
  • … ben je gegroeid als individu én als team.
  • … is je team een wendbaar organisme dat zich aanpast aan omstandigheden.
  • … heb je meer zicht op onderliggende frustraties zodat je ze kunt oplossen.
  • … zie je het potentieel van ieder teamlid en kun je die sterktes beter met elkaar verbinden.
  • … heb je de slagkracht van je team vergroot.
  • … is de bestaansreden van je team weer helder.
Meer informatie aanvragen

Getuigenis:

“Ik werd geconfronteerd met 8 nieuwe accountmanagers binnen een team van 15 mensen. Om die nieuwe mensen zo snel mogelijk op de rails te krijgen, besloten we om in zee te gaan met Dirk Versées. De aanpak heeft geresulteerd in een grote acceptatie van Dirk binnen onze sales community.

Naar het management toe heeft hij steeds een duidelijk beeld geschetst van de positieve evolutie van de sales skills van de mensen en dit heeft uiteindelijk, sneller dan ooit verwacht, geresulteerd in een hogere sales intake.”

– Thierry De Vos – salesmanager BU Tax & Finance – Kluwer

Maak vandaag werk van jouw topteam

Vertel me wat de uitdaging is waar jouw team vandaag mee worstelt.

Tijdens een gratis gesprek bespreken we de mogelijkheden.

Ik kijk ernaar uit jullie te begeleiden naar de beste versie van jezelf!

Vraag een gesprek aan

Bestel het boek: “Beter werken met coaches”

Coaching is niet meer weg te denken uit de bedrijfswereld, maar het is niet eenvoudig de juiste coach te vinden in het grote en versnipperde aanbod. Ik schreef het boek Beter werken met coaches voor de CEO, de hr-manager, de bedrijfsleider of manager die een praktisch houvast zoekt voor het opzetten van een professioneel coachingbeleid.

Beter werken met coaches
Dirk Versées
ISBN: 978-94-6337-035-6
158 pagina’s

Bestel jouw exemplaar

Bestel het boek: “Beter werken met coaches”

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.