Executive coaching

executive

U hebt een functie met impact in de organisatie. U zou best wel feedback willen organiseren, maar de omgeving leent zich er niet toe. U ervaart:

  1. Een toenemende druk om te presteren, vaak op kortere termijn?
  2. Nood aan een klankbord voor uzelf en de organisatie?
  3. Onduidelijkheid omtrent de performance van de medewerkers?
  4. Verstoorde relaties met medewerkers, collega's of andere stakeholders?
  5. Samengaan van leiderschapscrisis en economische crisis?
  6. Weinig referentiepunten en persoonlijke twijfels?
  7. ...

Wij bieden u een omgeving van vertrouwen met een objectief klankbord. Een coach heeft kennis van bedrijfsprocessen en geeft feedback met een verfrissende kijk. Een coach werkt ondersteunend, maar vooral uitdagend, en spreekt u aan op uw rol en verantwoordelijkheid. U hoeft het niet altijd alleen te doen.

Thema's die aan bod komen: omgaan met bedrijfsgevoelige informatie, verfijnen van het zelfbeeld en herkennen van valkuilen in eigen gedrag, omgaan met intimidatie(pogingen) door klanten, effectief communiceren, omgaan met macht - kritiek - eenzaamheid, koers houden en opties open houden, uittekenen van visie en strategie, omgaan met crisissituaties, conflict management, in contact blijven met jezelf,...

Doelgroepen: kaderleden en topmanagers, directie.

Getuigenissen

Als nieuw diensthoofd Openbare Werken bij een openbaar bestuur had ik behoefte aan extra ondersteuning naar een leiding gevende rol. Dirk wist me tijdens verschillende sessies diverse technieken die relateren […]

Erik Van Belle -

Als beginnend, jong directeur kreeg ik van mijn werkgever de mogelijkheid om begeleid te worden door een externe coach. Hierdoor kwam Dirk in mijn professionele leven en startten we van […]

KV - Zorgbedrijf Antwerpen

Alle getuigenissen

Laatste blogberichten

Alle blogberichten

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK