Aanbod


Systemisch coachen workshop was naast meer inzicht in het systeem denken ook zeer geslaagd in de praktijkoefening. Dirk heeft als facilitator de groep en vooral ook mezelf tot meer bewustwording en inzicht gebracht tijdens de familie-opstelling. Voor herhaling vatbaar!

Annelies Steenbeke - -


Wens je uzelf verder te ontplooien of te groeien in je innerlijke zelf, dan is deze innerlijke reis een echte aanrader dat uw pad mag kruisen! Ieder op zijn manier, veel tips en tricks, gezonde voeding, leuke en leerzame activiteiten, goede professionele begeleiding, rustige omgeving, kortom top!

Je keert herboren terug.

Zaïde - -


Sigrid - Directeur HR - VOKA


Tim - Algemeen directeur - Dienstenthuis Turnhout


Eigenlijk weet je wel wie je bent en waar die scherpe kantjes zitten (het zit in de genen). Je hebt daaraan gewerkt, je bent daarmee aan de slag gegaan.
Maar toch merk je op een bepaald moment dat de kantjes net weer iets scherper werden. Vandaar dat het tijd werd om nog eens te kijken hoe scherp ze waren en hoe we ze weer wat konden afvijlen.
Tijd voor coaching. Niet zomaar coaching, maar praten met iemand die je kan vertrouwen, iemand die kan luisteren, iemand die je het helpt de canvas tekening te maken. De canvas tekening van jezelf en de omgeving. Iemand die je helpt die tekening te begrijpen en te verbeteren. Dankzij de gesprekken met en de adviezen van Dirk Versées kan ik een betere versie van mezelf positioneren.

Nancy Kuhn - IT Director - Securitas
Michel - Manager projecten en productontwikkeling - Provincie Antwerpen


Maarten - Zelfstandige -


Mijn werkomgeving was zeer onaangenaam: de sfeer, de uren, de waardering, etc lieten te wensen over. Ik twijfelde om mijn opzeg te geven: zou het op een ander niet dezelfde of andere problemen zijn?

Het was duidelijk dat ik niet op mijn plaats zat bij mijn toenmalige werkgever, maar waar dan wel?

Ik heb het traject als zeer aangenaam ervaren. Ik vond het interessant om enkele dagen bewust bij mezelf stil te staan. Het was fijn werken in kleine groep en de inzichten van de groepsleden vormden soms waardevolle bijdragen.

Sommige oefeningen die door de coach werden begeleid waren wel confronterend. Ik realiseer me dat ik bijvoorbeeld toch niet zo dicht bij mijn eigen waarden stond als ik zelf dacht.

De groep coaching heeft ervoor gezorgd dat ik mijn eigen waarden terug heropfriste en me er opnieuw bewust van werd waar ik belang aan hechtte, ook binnen een bedrijf. Hierdoor wist ik beter waar ik op moest letten in mijn zoektocht naar een nieuwe job en dat gaf me mee de moed om mijn toenmalige job op te zeggen. Na een korte tussenstop bij een tijdelijke werkgever om deze zoektocht te overbruggen, heb ik – geloof ik – een zeer fijne job gevonden, ik start er binnenkort!

Melissa - -


Als onervaren jongste deelnemer startte ik met een klein hartje aan iets wat ik niet helemaal kon vatten. Door Dirk zijn ongedwongen aanpak boog de namiddag zich om naar een veilig platform waar je, door gerichte vragen en de hulp van andere deelnemers, een heldere kijk krijgt op je eigen werksituatie en je relatie tot je medewerkers en directie. Enorm verrijkend en dat na 1 middag! Het blijft moeilijk te vatten maar het geeft een inzicht en handvaten om concreet verder te kunnen in een vastgelopen werksituatie of een onzekerheid binnen je leiding geven.

Tine - deelneemster Organisatieopstellingen -


In de ratrace van werk en leven kom je plots tot het besef van wat ben ik in godsnaam aan het doen. Is het dit wat ik wil? Wat maakt dat zaken me meer energie kosten dan ze me energie geven? Durf ik keuzes te maken om de dingen te doen die voor mezelf de moeite waard zijn? Door je bewust te maken van je eigen systeem krijg je je kompas terug op scherp. Dirk pakt dit op een zeer ongedwongen manier aan en laat je de tijd en ruimte om zelf te zoeken en te ontdekken.

Carl - Zelfstandig ondernemer -


Deze opleiding is intrigerend, fascinerend, leerrijk, opent perspectieven, verbindt mensen met zichzelf én met elkaar, geeft inzichten in patronen en systemen. Ik heb vooral ontdekt waar IK als COACH voor wil staan en hoe anderen mij zien in die rol. Ik ben voldoende getriggerd om mij in te schrijven voor het vervolg.

Veerle - Coach -


Zonder afbreuk te doen aan het belang van communicatieve vaardigheden en technieken richt deze opleiding zich eerder op het DNA van de coach, op het belang van de juiste match tussen coach, opdrachtgever en coachee zodat de resultaten van de opdracht voor alle partijen bevredigend zijn. Deze persoonlijke ontdekkingsreis is een aanrader voor ieder aspirant coach of voor coaches die zichzelf in vraag stellen.

Inge - Interne coach -


Dit was een ontzettend boeiende ontdekkingstocht. De opdrachten hebben me laten kennismaken met aspecten van mezelf die ik niet wist te hebben. Op professioneel vlak vind ik het enorm verrijkend. Bepaalde aspecten waar ik tot op heden te veel de nadruk op legde, kunnen nu dus op de achtergrond verdwijnen en de sterkere punten kunnen groeien. Dankjewel.

Sofie - Voedingsconsulente -


De groepssessie ‘Systemisch navigeren binnen organisaties’ blies me van mijn stoel. Ik maakte er kennis met ‘opstellingen’: positioneer de andere coachees in de ruimte op zo’n manier dat ze fysiek weergeven hoe de verhoudingen zijn binnen je team. Ik zag hoe ik anderen hielp om een antwoord te vinden op de vraag waar zij mee worstelden, en dat gewoon door te gaan staan waar ze mij positioneerden. Ik zat zelf niet met een concrete vraag … dácht ik. Dirk stelde me de juiste vragen, tot ik heel scherp voor ogen zag waar ik zélf mee worstelde. Ik gebruikte de andere coachees op mijn beurt om mijn omgeving vorm te geven, en zag plots helder hoe simpel het was. Door me die opstelling op mijn werk weer voor de geest te halen, lijkt mijn werkomgeving plots heerlijk eenvoudig. Bedankt, Hilde en Dirk!

Koen - -


Als nieuw diensthoofd Openbare Werken bij een openbaar bestuur had ik behoefte aan extra ondersteuning naar een leiding gevende rol.

Dirk wist me tijdens verschillende sessies diverse technieken die relateren aan het ontwikkelen van management vaardigheden bij te brengen. De coaching omvatte naast advies, tevens kans tot reflectie, bespiegeling en zelfontwikkeling.

Dirk heeft me op een zeer praktische en concrete manier handvatten gegeven om mijn rol binnen de organisatie te vervullen.

De sessies zijn op een zeer aangename manier verlopen en de training heeft me een meerwaarde gegeven in de uitoefening van mijn nieuwe job. Ook voel ik me meer comfortabel in de rol van leidinggevende binnen de organisatie dankzij het coaching traject.

Erik Van Belle - -


We hadden van bij de eerste sessie een goed voorbeeld van hoe men mekaar professioneel/intellectueel kan vinden. Dirk is erg ervaren in het sturen naar het verwezenlijken van de gestelde targets toe, maar bovenal is hij iemand die goed kan luisteren, en vooral dat had ik nodig. Ik heb nu ook geleerd hoe ik mensen hun aandacht kan krijgen, en hoe ik hen beter kan beïnvloeden en overtuigen. Ik houd een warme herinnering over aan onze samenwerking.

Kris Lion - - ABB


Tijdens een organisatieopstelling zocht ik een antwoord op een loopbaanvraagstuk. Via deze oefening -waarbij deelnemers jouw positie en die van betrokkenen innemen- krijg je meer inzicht in dieperliggende drijfveren en patronen. Dit ervaarde ik als een zeer boeiend proces, waar ik nadien mee verder kon. Het vroeg wat lef. Maar onder de deskundige leiding van Hilde en Dirk, viel alles wel op zijn pootjes.

Marleen Vaneygen - -


Dirk wist in zijn namiddag “navigeren in organisaties” op vrij korte tijd iedereen onder te dompelen in een diepere communicatielaag, zodat ontmoeten en samen werken vanzelfsprekend leek, doorheen de vraagstukken van de betrokkenen.

Els Schepens - Psychotherapeut/lector - KHlim


At the start, the situation is the following. 18 years international corporate career, needing a change, a big change. Just like in any good business decision, I wanted to reduce risk and assure success.
Having a pretty good vision of where I wanted to go, I had made the decision for change and the commitment was there. However, to succeed in such a move, I did not want to do it alone.
Making a big career change is multidimensional. There are your peers, your family, your professional network and at the core, yourself. With a decision impacting so many facets, who can you turn to as a sounding board and partner? That’s why I decided to team up with Navigo.
Dirk is a very good challenger. He has the industry background, asks the right questions and he has been in the real world. Dirk has a solid understanding in knowing where the boundaries lie for a “coach”. I always felt that my destiny was 100% in my hands, the program I set for myself was mine, and Dirk was always there to challenge me without any judgement if I did not deviate from these objectives. Bottom line – With the career change behind me, successfully launched in my new direction, I can recommend Navigo.

Scott Garlick - Owner - Scodex sprl


Na een tweetal jaar in mijn huidige functie bleek de nodige ruimte te ontstaan voor een aantal vragen die breder gingen dan de dagdagelijkse werking. Die vragen situeerden zich voornamelijk op het vlak van intermenselijke relaties en de rol die ik daar vanuit mijn functie in kan of moet opnemen.

De coaching heeft me er in eerste instantie toe aangezet duidelijk te stellen op welke gebieden ik die vragen precies had, en wat ik daar precies in wou bereiken.

In de loop van de coaching heb ik een aantal voor mij vernieuwende inzichten verworven, en dit aan de hand van de gesprekken, de theoretische onderbouw, de specifieke benadering van de coach, maar evengoed door mijn eigen voorbereiding voor elke sessie.

Want bovenop de interessante en vernieuwende ideeën en invalshoeken die tijdens de coaching aan bod kwamen, is het feit dat je gedwongen wordt bij je eigen werking stil te staan een absolute meerwaarde

KV - Administratief manager - Universitair Ziekenhuis


Ik heb Dirk als een coach leren kennen die duidelijke afspraken maakt rond wat in de coaching verwacht kan worden. Vervolgens gaat hij resultaatgericht aan de slag met de coachee. Daarbij legt hij een groot empathisch vermogen aan de dag en slaagt hij erin de coachee op een positieve manier mee te krijgen in het traject.

Dit alles koppelt hij aan een goede follow-up en een fijne manier van samenwerken.

Ingrid Dierckx - HR Directeur - Janssen Pharmaceutica


Dirk gebruikt zijn open mind, hoge integriteit en sterke communicatieve vaardigheden om samen met de betrokkenen resultaten te bereiken. Hij neemt zijn rol als HR-partner ernstig. Vanuit HR is het een comfortabel uitgangspunt te kunnen werken met een multidisciplinaire en professionele consultant die zowel sterk is in individuele coaching als in groepscoaching en een goede praktische kennis bezit van HR in het algemeen.

De groepscoaching heeft voor het bedrijf vooral een toegevoegde waarde naar het bereiken van een gemeenschappelijke visie, strategie en beleving/cultuur.

De individuele coaching brengt de leerpunten van de werknemer aan het licht. De coach maakt hiervoor gebruik van testen, gesprekken en ervaring. De bedoeling van de individuele coaching is efficiënt en dient om in beperkte tijd een hoog belevings- en veranderingsniveau te bereiken zodat het individu zijn leerpunten onmiddellijk en doordacht kan aanpakken.

De werknemer dient een aantal technieken onder de knie te krijgen om deze leerelementen onmiddellijk in zijn directe (professionele) omgeving toe te passen.
De leerpunten worden één voor één onder de loep genomen zodat de werknemer kan bijleren op een gestructureerde manier en hij zich ook de materie eigen kan maken.

Coaching wordt vooral toegepast voor leerpunten die te maken hebben met communicatie, leiderschap, management, teamwerk, … Dat vraagt een persoonlijk engagement van de werknemer. Zonder persoonlijk engagement en de wil om zelfkritisch te zijn en er echt voor te gaan, zal coaching weinig succesvol zijn. Een goede start met duidelijke verwachtingen van beide zijden en een correcte (eind)evaluatie zijn noodzakelijk voor het slagen van de coaching.

Veerle Van Praet - Human Resources Manager - Stork Technical Services Belgium N.V.


Na 15 jaar carriëre in de bouwwereld, de meeste jaren als projectmanager, kreeg ik de kans binnen het bedrijf om een nieuwe uitdaging aan te gaan als diensthoofd. Na korte tijd werd me snel duidelijk dat de jobinhoud totaal anders was dan het taakgerichte aansturen van externe partners. Ik had nood aan kapstokken en een klankbord voor alle aspecten van people management en wenste daarenboven mijn overtuigingscapaciteiten uit te breiden. Dankzij een uitstekend aanbod van opleidingen binnen het bedrijf kon ik terecht bij Dirk Versées als coach.

Hij startte met een grondige analyse, suggereerde o.a. een development center, legde zeer snel de vinger op de pijnpunten en kon veel bereiken op korte tijd door het aanleren van methodes van aanpak en het aanreiken van de juiste literatuur. Vooral de aangename, speelse en leerrijke manier waarop hij kleine taken of incidenten van het moment kon aangrijpen om mezelf aan de hand van veel vragen een spiegel voor te houden en een richting te laten kiezen, vond ik bijzonder. Nu maak ik zeer regelmatig gebruik van deze vragen en adviezen in mijn handelingen en beslissingen. Een aanrader.

ES - Diensthoofd Vastgoed - Regionale overheid


Als beginnend, jong directeur kreeg ik van mijn werkgever de mogelijkheid om begeleid te worden door een externe coach. Hierdoor kwam Dirk in mijn professionele leven en startten we van een blanco pagina. Een opdracht die toch wel enige openheid van jezelf en vertrouwen in de coach vereist. Beiden waren echter geen enkel probleem. Het open kunnen aankaarten van ad hoc obstakels in combinatie met een uitgewerkt traject van aandachtspunten leidden tot een heel positieve ervaring. Voor mezelf als beginnend directeur was voornamelijk de reflectie over het eigen handelen en de feedback hierin van Dirk een belangrijke meerwaarde.

KV - Directeur Woonzorgcentrum - Zorgbedrijf Antwerpen


Grenzen verleggen, mensen voor concepten motiveren en innoveren, zowel binnen als buiten het bedrijf, iets wat doorgaans goed lukte bleek in een nieuwe rol voor mij een grotere uitdaging te zijn dan aanvankelijk gedacht.

Op zoek naar een geschikte begeleiding hiervoor kwam ik bij Dirk terecht.

De coaching heeft me geholpen om inzicht te verwervern in sterke maar ook in te ontwikkelen vaardigheden. Zo kan ik mij beter profileren, duidelijker focussen en mijn communicatie beter afstemmen in functie van de verschillende betrokken partijen.

Het gaat niet alleen om het plannen van de reis, ze daadwerkelijk maken en je doel bereiken is minstens zo belangrijk.

D. - Director Operations Benelux - Telecom


Ik werd geconfronteerd met 8 nieuwe account managers binnen een team van 15 mensen. Om deze nieuwe mensen zo snel mogelijk op de rails te krijgen werd beslist beroep te doen op een externe sales-coach. Deze had als taak de mensen op een efficiënte en snelle manier op een hoger niveau te brengen.

Na voorafgaande selecties hadden we besloten om in zee te gaan met Dirk Versées, omdat hij vanuit zijn HR-verleden, naast een correcte sales aanpak, de mensen ook meer op een psychologische manier kon ondersteunen.

De aanpak heeft uiteindelijk geresulteerd in een grote acceptatie van Dirk Versées als persoon binnen onze sales community. Daarbij heeft hij ervoor gezorgd dat er een groepsgevoel werd gecreëerd door als moderator te handelen tijdens de sales meetings en opleidingen.

Naar het sales management toe heeft hij steeds een duidelijk beeld geschetst van de positieve evolutie van de sales skills van de mensen en dit heeft uiteindelijk, sneller dan ooit verwacht, geresulteerd in een hogere sales intake.

Thierry De Vos - Sales Manager BU Tax & Finance - Kluwer


The company recently became part of an international group, resulting in a change in the management team and the need to implement new policies. With Dirk’s help we were able to create the right team based on the competences available internally. New positions were identified, whilst some existing roles were re-designed. Dirk’s team building session was a real eye opener and the cooperation within the management team has improved dramatically; we will meet again in the future. I appreciated Dirk’s open mind, creativity and structured approach to tackling problems. Finally, he has a very good understanding of industry challenges and opportunities.

Yves Malherbe - General Manager - Petroplus


We hebben reeds meerdere malen beroep gedaan op de kennis en kunde van Navigo Assistance en in het bijzonder Dirk Versées in het kader van opleidingen en coaching van eerste lijn managers.
Bij ieder project kregen we een zeer goede feedback vanuit de klantenbasis over Dirk zijn interventies. Dirk weet zeer goed aan te voelen welke aanpak nodig is om precies in te spelen op de behoefte van de klantengroep. In iedere interventie levert hij solied maatwerk dat zeer goed afgestemd is op de behoefte van de organisatie en deelnemers, het niveau van de deelnemers en de organisatiecultuur.
Tevens getuigt hij van een goed doorzicht in het ontdekken van de aanpassingen die nodig zijn binnen de organisatie om de positieve impact van de interventie te maximaliseren en geeft hierover op een zeer behulpzame manier feedback naar de organisatie. Ook bij toekomstige projecten zullen we Dirk opnieuw betrekken.”

Diane Smets - Leadership Development Mgr - Johnson Controls


Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK